Voorgaand
Camion électrique dans ville du futur

Het milieu is een gedeelde verantwoordelijkheid en er gaat veel aandacht naar ecologie. SPIE Belgium ICS levert een actieve bijdrage aan de bescherming van de planeet door de middelen die worden gebruikt voor de printactiviteiten van klanten te optimaliseren. Onze inzet vertaalt zich in dagelijkse acties in samenwerking met partners en leveranciers. Ontdek hoe SPIE Belgium ICS printers en consumables recyclet en upgradet.

Ons milieubewustzijn en onze ecologische criteria

SPIE Belgium ICS draagt sinds 2011 de certificering ISO 14001. Deze norm “definieert de criteria voor een milieumanagementsysteem (…) die bedrijven of organisaties kunnen gebruiken om een doeltreffend milieumanagementsysteem in te voeren”. Door middel van een strenge jaarlijkse audit toont de onderneming dat zij hoge normen hanteert, zowel voor haar eigen activiteiten als in haar relatie met partners.

Terugname en verwerking van afgedankte apparatuur

Bij de aankoop van een nieuwe printer zorgt SPIE Belgium ICS voor de verwerking van de afgedankte apparatuur. Deze dienst ziet erop toe dat toestellen op de correcte manier worden afgedankt en verwerkt zodat de impact van elektronisch afval wordt beperkt. Met een verwerkingsketen gespecialiseerd in de circulaire economie wordt bovendien gegarandeerd dat gebruikte inktpatronen en toners niet op de vuilnisbelt belanden of worden verbrand.

Van inzameling tot recycling

Na de inzameling worden de consumables gesorteerd en verwerkt via herfabricage. Wat niet voor herfabricage geschikt is, wordt ontmanteld en vervolgens gesorteerd per grondstof. De gerecyclede materialen worden opnieuw benut als secundaire grondstoffen of nieuwe producten. Zo wordt polystyreen gebruikt voor de vervaardiging van ecologisch verantwoorde kantoorbenodigdheden. Bij de verwerking van het materiaal wordt gestreefd naar een evenwicht waarin transparantie centraal staat.

Het milieu, een zaak van iedereen

Het milieu is een zaak van iedereen en SPIE Belgium ICS plaatst het dan ook centraal bij zijn activiteiten en proces voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Neem contact op met ons verkoopteam om uw printerpark te upgraden met kwalitatieve en milieuvriendelijke diensten.


Voorgaand