Voorgaand
Cybersecurity-locker

In een steeds veranderend digitaal landschap is de beveiliging van informatiesystemen cruciaal geworden voor bedrijven. Dit CyberFundamentals-kader is een essentieel instrument om bedrijven bij te staan tijdens hun zoektocht naar beveiliging.

De NIS2-richtlijn: De weerbaarheid en beveiliging van kritieke infrastructuren en digitale diensten versterken

De NIS2-richtlijn is wetgeving van de Europese Unie die de weerbaarheid en beveiliging van kritieke infrastructuren en digitale diensten wil versterken. Het doel? Een hoog beveiligingsniveau garanderen voor de netwerken en informatiesystemen binnen de Europese Unie.

CyberFundamentals is een geheel van beste praktijken en aanbevelingen, opgesteld door het Centre for Cybersecurity Belgium (CCB). Het helpt bedrijven de NIS2-richtlijn na te komen. Deze vereisten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Identificeren: De gegevens worden ingedeeld door classificatieschema’s op te stellen: “gevoelig”, “vertrouwelijk”, “openbaar”. Dit vereist ook een nauwkeurige, gedetailleerde en bijgewerkte inventaris van de bedrijfsmiddelen.
 • Beschermen: Er wordt een uitgebreidere oplossing uitgerold dan de traditionele detectie. Inclusief geautomatiseerd patchbeheer en netwerkbeveiliging door segmentatie en isolatie. Deze maatregelen kunnen het gebruik van firewalls, antivirussoftware, toegangscontrole en gegevensversleuteling inhouden.
 • Opsporen: Het vermogen om snel verdachte activiteiten of inbreuken in IT-systemen te detecteren. Dit houdt de opzet in van inbreukdetectie- en bewakingssystemen en waarschuwingsmechanismen om potentiële cyberbedreigingen te identificeren.
 • Reageren: Wanneer een cyberaanval wordt ontdekt, worden er plannen en procedures opgesteld om doeltreffend te reageren. Dit kan betekenen dat besmette systemen worden geïsoleerd, gegevens worden hersteld, enz.
 • Verbeteren: Leren uit incidenten uit het verleden en corrigerende maatregelen nemen om de beveiliging op de lange termijn te verbeteren.

De NIS2-richtlijn stelt wettelijke eisen aan bedrijven die actief zijn in sectoren die als cruciaal worden beschouwd voor de economie en het functioneren van de maatschappij. Deze vereisten variëren afhankelijk van het indelingsniveau van het bedrijf: Essentieel, belangrijk of basis. Bedrijven die als essentieel worden beschouwd, moeten zich houden aan strengere verplichtingen inzake de beveiliging van hun netwerken en informatiesystemen.

In kaart brengen van de belangrijkste bedreigingen voor bedrijven

In een steeds veranderende digitale omgeving worden bedrijven geconfronteerd met tal van cyberbedreigingen. Die bedreigingen kunnen de veiligheid van hun informatiesystemen in het gedrang brengen en een gevaar vormen voor het bedrijf. Hier volgen enkele van de belangrijkste cyberbedreigingen die bedrijven het hoofd moeten bieden:

 • Phishing en smishing:
  • Het doel van phishing is gevoelige informatie te stelen, zoals inloggegevens of creditcardgegevens, waarbij de hackers zich voordoen als een vertrouwde entiteit.
  • Smishing: vergelijkbaar met phishing, maar de berichten worden per sms verstuurd in plaats van via e-mail.
 • Malware: Kwaadaardige software die systemen besmet, waaronder virussen, Trojaanse paarden en ransomware.
 • DDoS-aanvallen (Distributed Denial of Service): Deze aanvallen willen een systeem of netwerk overspoelen met verkeer, waardoor de dienst niet beschikbaar is voor legitieme gebruikers.
 • Schending van gegevens: Lekken van gevoelige informatie, zoals persoonlijke gegevens van klanten of bedrijfsgeheimen.

Bedrijven moeten methodologieën gebruiken waarmee ze de risico’s in kaart kunnen brengen, die geschikt zijn voor hun omvang en de sector waarin ze actief zijn, en doeltreffende strategieën kunnen invoeren om zich tegen deze bedreigingen te beschermen.

Bescherming- en detectiestrategieën voor cyberbedreigingen

Zoals hierboven uitgelegd, vormt cyberbeveiliging een belangrijke uitdaging voor bedrijven in onze voortdurend evoluerende digitale wereld. Gegevensbescherming vormt de kern van cyberbeveiliging. Bedrijven moeten dan ook sterke beschermingsmaatregelen nemen, zoals:

 • Encryptie van de gegevens: Gevoelige gegevens moeten worden versleuteld, zowel in rust als tijdens de overdracht.
 • Multifactorauthenticatie: Sterke authenticatiemethode om de toegang tot de systemen te versterken.
 • Toegangsbeheer: Toegang tot gegevens en systemen controleren en beperken.

Snelle detectie van verdachte activiteiten is een must om de impact van cyberaanvallen te beperken. Investeren in monitoring- en analyse-instrumenten van beveiligingsgebeurtenissen is essentieel. De NIS2-richtlijn en het CyberFundamentals-kader bieden een solide kader om de cyberbeveiliging van bedrijven naar een hoger niveau te tillen. Door bedreigingen te identificeren, risico’s in kaart te brengen en passende maatregelen uit te rollen, kunnen bedrijven hun weerbaarheid tegen cyberaanvallen vergroten en de bedrijfscontinuïteit waarborgen.

Wil u beginnen of een stapje verder gaan op uw weg naar cyberweerbaarheid? Wij zijn er om u te helpen!


Voorgaand