Voorgaand
Deux hommes devant un serveur

De cloud is een krachtige technologie die vaak niet goed wordt geïntegreerd. Ze vraagt om een andere aanpak en expertise dan een traditionele IT-infrastructuur. Een slechte integratie en uitvoering resulteren in een systeem dat zich amper kan aanpassen en dat weinig betrouwbaar, maar wel duur is. Met de juiste begeleiding wordt uw IT-infrastructuur flexibel, doeltreffend en robuust.

De 3 hoofdpijlers om een stappenplan uit te werken

1 – De vereisten bepalen en de bestaande situatie evalueren

Het is belangrijk om de vereisten van uw nieuwe infrastructuur nauwkeurig te bepalen om een model te kunnen ontwerpen dat ook in de toekomst lang meegaat. Er moet met veel zaken rekening worden gehouden, zoals de serviceniveaus, de flexibiliteit, de schaalbaarheid, de veiligheid en nog veel meer.

Ook een evaluatie van de huidige stand van zaken is essentieel voor een degelijk stappenplan. Zo is het bijvoorbeeld van cruciaal belang om de toepassingen, infrastructuur, onderlinge afhankelijkheid, licenties en andere onderhoudsovereenkomsten onder de loep te nemen.

2 – Plannen en uitwerken

Het concept van de 6R is handig om de nodige technische maatregelen te visualiseren en in goede banen te leiden:

  • Re-tain
  • Re-host
  • Re-platform
  • Re-architect
  • Re-purchase
  • Re-tire

Zo kunt u uw architectuur tot in detail ontwerpen en plannen, met onder meer het netwerk, de beveiliging, het toegangsbeheer …

3 – Implementeren, migreren, ondersteunen en beheren

Een onderlinge afstemming van de inspanningen op het gebied van implementatie, migratie, ondersteuning en beheer via projectmanagers, servicemanagers en technische teams. De samenhang tussen die verschillende groepen helpt om elk van deze stappen vlot te laten verlopen, zodat ook de gebruikers beter om kunnen met de veranderingen.

De uitwerking van een plan voor migratie naar de cloud is geen makkelijke opgave en vereist begeleiding door experts. Neem contact met ons op om uw project in goede banen te leiden.

Wij zijn SPIE Belgium ICS, uw toekomstige partner.

Related tags :

Gerelateerde berichten :


Voorgaand