Voorgaand

Momenteel doet zo’n 17% van de Belgen aan telewerken. Dat blijkt uit een enquête die de FOD Mobiliteit en Vervoer over het hele land heeft uitgevoerd. In de toekomst zou dat cijfer tot 42% kunnen stijgen; steeds meer bedrijven geven hun werknemers immers de kans om thuis aan de slag te gaan. Deze trend vereist soms enige aanpassingen van de werkplek en ondernemingen doen dan ook steeds vaker een beroep op de cloud: een systeem waardoor werknemers toegang hebben tot hun persoonlijke en bedrijfsgegevens, zonder dat ze fysiek aanwezig moeten zijn op kantoor. Volgens de Statbelenquête van 2018, “ICT in ondernemingen”, heeft 40% van de bedrijven cloudcomputingdiensten aangekocht. Dit percentage klimt naar 54% in bedrijven met 50 tot 249 werknemers. Een van de categorieën van cloudcomputing is SaaS. Welke voordelen kent dit systeem voor de gebruiker? En hoe gebruiksvriendelijk is het?

SaaS als oplossing voor cloudcomputing

De SaaS-oplossing, Software-as-a-Service, bestaat uit een distributiemodel van software waarbinnen een dienstenleverancier de toepassingen van zijn klanten host en deze ter beschikking stelt via internet. Aangezien de toepassingen rechtstreeks toegankelijk zijn via een webbrowser, is er slechts een minieme installatie in de eigen systemen van de klanten vereist. Deze cloudcategorie wordt door de ondernemingen dan ook het meest geïnstalleerd.

De SaaS-cloudoplossing biedt het bedrijf veel voordelen en is eenvoudig te beheren, maar ook voor de gebruikers zijn er meerdere pluspunten aan verbonden.

Anywhere, anytime & any device

In deze tijd waarin New Ways of Working worden uitgetest, moeten ondernemingen zich aanpassen aan toegenomen mobiliteit en flexibiliteit. Werknemers kunnen vandaag op verschillende plekken aan de slag: in het bedrijf, bij hen thuis of op verplaatsing. Een bediende kan ’s ochtends bijvoorbeeld aan home-working doen, rond het middaguur in de trein doorwerken en enkele uren later, in een vergaderzaal op kantoor, zijn werkdag beëindigen. Telkens weer moet hij toegang hebben tot de meest recente versie van zijn documenten. Daarnaast is er de opkomst van het Bring Your Own Device-beleid (BYOD) wat betekent dat werknemers eender welk apparaat kunnen gebruiken: pc, laptop, tablet, … Tot slot zijn de uurroosters steeds flexibeler en werknemers steeds mobieler, wat betekent dat ze ook buiten de werkuren en werkplek professioneel bezig zijn. Gegevens en toepassingen moeten dus eender waar en op eender welk moment toegankelijk zijn. De oplossing? De SaaS-cloud, die een antwoord biedt op al deze behoeften. Zodra er een internetconnectie is, heeft men toegang tot alle toepassingen van de onderneming.

Een vlotte, efficiënte service

Op de werkvloer vinden we verscheidene generaties naast elkaar. Ondernemingen moeten elk van hen een gepaste oplossing kunnen bieden. Snelheid en een makkelijke toegang tot software maken het gebruik van SaaS eenvoudig en begrijpelijk voor eender welke gebruiker. Met deze clouddienst zijn de werknemers eveneens verlost van traag of verouderd materiaal. Ze kunnen hun files daarentegen vlot en snel raadplegen en verschillende toepassingen gebruiken, omdat tools volop gedeeld worden.

100% beveiligde data

Professionele data blijven in het datacenter en kunnen hier nooit uit “ontsnappen”. Dankzij de SaaS-clouddienst geniet de gebruiker van een optimale veiligheid en zijn datalekken verleden tijd.

De moderne werkplek

Over enkele jaren zullen Generatie Z, die momenteel de arbeidsmarkt betreedt, en de Millennials het grootste aantal werknemers uitmaken. Bij hun zoektocht naar een job is het gebruik van nieuwe technologieën een doorslaggevende factor. Bedrijven moeten er dan ook voor zorgen dat ze hier rekening mee houden bij het uitwerken van hun digitale strategie. Ook aan de technologische evolutie van het materiaal zullen ze zich moeten aanpassen want deze twee generaties verkiezen immers de cloud boven een klassieke infrastructuur.

Onze SaaS-oplossing: “Virtual Workspace”

De ICS-afdeling van SPIE Belgium biedt een oplossing die aan alle behoeften van de gebruiker beantwoordt, waardoor zowel zijn IT-ervaring als zijn productiviteit zullen stijgen. Wij verzorgen de IT-infrastructuur van ondernemingen en stellen een waaier aan oplossingen en diensten voor waarmee ze altijd, overal en in alle veiligheid toegang hebben tot hun toepassingen en data. Via ons ecosysteem, uniek in België, biedt onze oplossing de gebruikers een heel aantal voordelen:

  • Meer mobiliteit
  • Toegankelijk vanaf meerdere apparaten
  • Beveiligde verbinding
  • Vlotte toegang tot uw multimedia-files
  • Prestaties die hoger liggen dan of gelijk zijn aan een lokale pc
  • Gebruik van toepassingen met hoge grafische prestaties
  • Standaardisering van de infrastructuur en centralisatie van data
  • Drietalige user support, gevestigd in België.

Ontdek nu meteen onze oplossing.

Related tags :


Voorgaand