«Smart Mobility» als oplossing voor het mobiliteitsprobleem?

Het drukke verkeer in de stadscentra, de groei van de bevolking in steden, de verhoogde luchtvervuiling, de zomerse evenementen die in de steden worden georganiseerd en die een heleboel mensen lokken…, al deze elementen geven duidelijk aan dat mobiliteit, nu en in de toekomst, een echte uitdaging is voor de politiek, het is dus noodzakelijk om “Smart” oplossingen te bepalen en in te voeren.