Voorgaand

Het drukke verkeer in de stadscentra, de groei van de bevolking in steden, de verhoogde luchtvervuiling, de zomerse evenementen die in de steden worden georganiseerd en die een heleboel mensen lokken…, al deze elementen geven duidelijk aan dat mobiliteit, nu en in de toekomst, een echte uitdaging is voor de politiek, het is dus noodzakelijk om “Smart” oplossingen te bepalen en in te voeren.

Mobiliteit, een uitdaging van formaat.

Volgens TomTom 2018, is Mumbai de drukste stad ter wereld, met een percentage aan filevorming dat oploopt tot 65%. Brussel staat als 39ste op de lijst van drukste steden en dit met een dagelijkse filevorming van om en bij de 37%. Indien er geen Smart oplossingen worden ingevoerd zal de filevorming in alle steden tegen 2050 gestegen zijn. 75% van de wereldbevolking zal in de stad wonen terwijl dit op dit ogenblik 50% bedraagt. Naast de tijd die men zal verliezen in de files, wordt ook het milieu zwaar getroffen door deze CO2 uitstoot. Om de opwarming van de aarde efficiënt tegen te gaan is een vermindering van deze uitstoot met 80% noodzakelijk. Om deze uitdagingen aan te kunnen, zullen de verschillende landen moeten meewerken aan verandering en nadenken over het beheer van hun mobiliteit door gebruik te maken van de Smart Mobility.

Op weg naar meer en meer verbonden steden ?

Big Data, stroom aan gegevens in “real time”, nieuwe technologieën en een netwerk met hoge snelheid zijn essentiële componenten van een Smart City. Dankzij nieuwe technologieën zoal verbonden objecten, sensoren, video,… kan een belangrijk volume aan gegevens worden gecreëerd, verzameld en uitgebuit worden binnen de verschillende steden. Een combinatie van al deze elementen maakt het mogelijk om beter onderbouwde beslissingen te nemen met al resultaat : een beter functionerende, reactieve, en duurzame stad die de levenskwaliteit voor zijn bewoners verbeterd. Op het vlak van mobiliteit kan de tijd van een traject tussen de 15 en 30 minuten verminderd worden door het gebruik van deze gegevens en technologie. Buiten deze voordelen zullen de Smart Cities ook beantwoorden aan de vraag van de bewoners om transparantie, door de toegang die zij zullen verkrijgen tot deze gegevens. Volgens “Grand View Research”, wordt de verwachte groei van Smart Cities geschat op 18% per jaar.

Het Smart model toegepast op de mobiliteit

Sommige wereldsteden, die al ver vooruit zijn in het toepassen van deze technologieën zoals het verzamelen en analyseren van gegevens, hebben de verandering in mobiliteit als prioriteit opgesteld. Vele toepassingen van het Smart model kunnen worden gecreëerd om de mobiliteit te verbeteren. Zo kan men bijvoorbeeld overschakelen naar het digitaal betalen van het openbaar vervoer, intelligente parkeersysteem invoeren, informatie en uurroosters van openbaar vervoer in real time, multimodaal transport, intelligente verkeerslichten die zich aanpassen aan de verkeersdrukte, delen van wagens, fietsen of steps (« Mobility As A Service »), autonome voertuigen, enz…

Laten we focussen op een concreet voorbeeld, het openbaar vervoer. Gegevens verkrijgen in real time helpen de pendelaars om hun tijd voor en na de rit beter in te schatten, zij zullen namelijk op de hoogte worden gehouden van vertragingen, omleidingen, … Het plaatsen van sensoren zal het ook voor de steden makkelijker maken om beslissingen te nemen met betrekking tot de voorgestelde bus trajecten, uurroosters of nog het aanpassen van de verkeerslichten in functie van de verkeersdrukte.

Europese voorbeelden van Smart Mobility

Londen en Kopenhagen hebben al verschillende initiatieven opgestart door een Smart model in te brengen in hun mobiliteit.

Aanzien als meeste “Smart” stad in Europa , buit Londen de voordelen van het verzamelen en gebruiken van gegevens uit in verschillende domeinen. Door het plaatsen van sensoren op verschillende Londense transportmogelijkheden en het analyseren van de verzamelde gegevens, is het voor hen mogelijk om herstelling uit te voeren aan het openbaar vervoer en dit voorafgaand aan het probleem. Londen is ook gestart met intelligente verkeerslichten die zich in real time aan de verkeersdrukte aanpassen.

Door zich te weerspiegelen als eerste CO2 neutrale hoofdstad tegen 2025, heeft Kopenhagen een groot deel van haar inspanningen als Smart City geplaatst op het gebied van mobiliteit. Om het wegverkeer te ontlasten, verbetert de hoofdstad voortdurend zijn fietspaden. Door middel van intelligente verkeerssystemen wenst zij het aantal fietsers te verhogen en hun reistijd te verminderen.

In België, hebben sommige steden zich gelanceerd in Smart Mobility projecten. Zo beschikt de stad Bergen over een Smart Parking, deze beschikt over sensoren op elke parkeerplaats en een mobiele app maakt het voor de bestuurders mogelijk om hun hier naartoe te laten leiden of zelfs om hun parkeerplaats op voorhand te reserveren. Uitgevoerd in samenwerking met SPIE, maakt deze oplossing het mogelijk dat men tijd bespaart met het zoeken naar een parkeerplaats.

Met al deze uitdagingen voor de boeg, wordt het toepassen van een Smart model dringend. Voor sommige steden staat dit nog in de kinderschoenen, anderen zij al ver gevorderd in de realisatie van deze intelligente toepassingen. 50% van de Smart Cities projecten binnen Europese steden gaat om Smart Mobility en het milieu. Deze statistiek toont duidelijk aan dat mobiliteit een belangrijk punt is op welk de private en publieke sector zich moet richten om met aangepaste oplossingen te komen voor de burgers en in antwoord op de uitdagingen waar onze samenleving voor staat.

Related tags :


Voorgaand