Voorgaand

Vandaag wordt steeds meer over milieuaansprakelijkheid gesproken, een kwestie die iedereen in de maatschappij aanbelangt. Zowel burgers als bedrijven moeten nadenken over hun impact op het milieu en nieuwe ecologische maatregelen nemen. Ondernemingen zijn zich steeds meer bewust van hun aandeel in deze problematiek en sommige beginnen ecologische initiatieven te integreren in hun strategie.

Hoe is de situatie bij de bedrijven?

Momenteel gelooft een op de vier bedrijven dat zijn activiteiten een impact hebben op het milieu. Bepaalde sectoren, zoals energie, milieu en transport, zijn zich hiervan bewuster dan andere. We stellen ook vast dat de organisaties die de meeste maatregelen nemen degene zijn die erkennen dat ze de grootste impact op het milieu hebben. Als gevolg van deze bewustwording stellen bedrijven een beleid op voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Met de strategie die daaruit voortvloeit, willen ze hun impact op de samenleving in het algemeen verlagen. 75 % van de Belgische bedrijven gelooft dat een mvo-beleid een rendabele investering is. In het verslag van RESPECO dat landen (195) rangschikt op basis van hun openheid voor mvo, staat ons land op de 13e plaats. Het eerste niet-Europese land komt pas op de 19e plaats.

De IT-sector en alle informatica-activiteiten die er verband mee houden, veroorzaken vervuiling. Dat komt niet zozeer door de energie die verbruikt wordt om de datacenters te koelen, aangezien de apparatuur verbeterd is, maar vooral door de winning van grondstoffen, de rechtstreekse impact van het gebruik van het materiaal en de grote hoeveelheid elektronisch afval. Om de gevolgen van de IT-activiteiten te beperken, kunnen maatregelen genomen worden die deel kunnen uitmaken van de mvo-strategie van een onderneming.

Wat is Green IT?

Green IT houdt in dat men ecologisch verantwoord omspringt met IT door de ecologische, economische en sociale voetafdruk van informatie- en communicatietechnologieën te verkleinen. Green IT kan op verschillende manieren toegepast worden: verantwoord gebruik van papier, recyclage van verbruiksgoederen en circulaire economie, de invoering van richtlijnen met best practices voor de gebruikers … Via deze maatregelen kunnen de mvo-prestaties van een onderneming verbeteren. In België wordt Green IT nog maar zeer weinig toegepast in de bedrijfswereld. Omdat de ecologische impact van IT niet meteen zichtbaar is, is men zich niet altijd bewust van het energieverbruik.

Circulaire economie, een vorm van Green IT

Green IT kan onder meer in de praktijk gebracht worden via de circulaire economie. In de circulaire economie wordt ernaar gestreefd om producten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk in het systeem te laten circuleren, terwijl de gebruikskwaliteit gewaarborgd blijft. Dat verschilt van de lineaire economie, waarin producten en materialen aan het einde van hun economische levensduur afgedankt worden.

De circulaire economie verlaagt het gebruik en de afhankelijkheid van grondstoffen, maar vermindert ook de kosten en verbetert zo de financiële prestaties van een onderneming. Maar dat is nog niet alles. Ze biedt ook een antwoord op uitdagingen inzake milieuaansprakelijkheid en helpt bedrijven om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Tot slot zorgt deze duurzamere visie ervoor dat de werknemers trots zijn op hun werkgever en dat de verwachtingen van de consumenten worden ingelost. Want deze laatsten geven steeds meer de voorkeur aan ondernemingen die hun milieuaansprakelijkheid ter harte nemen.

In de IT-wereld kan het concept van de circulaire economie toegepast worden op verschillende producten: pc’s, laptops, printers, verbruiksgoederen … Dat is interessant als je bedenkt dat elk jaar 8 miljoen inktpatronen verkocht worden in de publieke en private sector en dat 3/4 daarvan in vuilnisbak eindigt!

En bij SPIE Belgium – Division ICS?

De Green IT-strategie van de ICS-afdeling van SPIE Belgium omvat verschillende initiatieven. We zijn ISO 14001-gecertificeerd, we sorteren en we gebruiken het Recupel-proces. Wanneer we installaties uitvoeren, nemen we al het verpakkingsmateriaal terug mee (ongeveer 6500 kg/jaar) en zorgen we ervoor dat het gerecycleerd wordt. De meeste computers in het IT-park dat wij beheren, worden gerecycleerd. De jaarlijkse hoeveelheid elektrisch en elektronisch afval dat gerecycleerd wordt, bedraagt ongeveer 15.250 kg. Bovendien helpt de PaperCut-oplossing die we bij printingprojecten voorstellen bedrijven om hun papierverbruik te verlagen. Ze worden aangemoedigd om nieuwe praktijken toe te passen om minder en beter te printen.

Voor de verbruiksartikelen van printers werken we ook zo veel mogelijk volgens de circulaire economie. Sinds ongeveer tien jaar hergebruiken we inktpatronen via onze samenwerking met OWA Armor. OWA recycleert en reviseert voor ons elk jaar ongeveer 28.500 kg inktpatronen. Het principe? Na hun eerste gebruikscyclus wordt het merendeel van de inktpatronen ingezameld, gereinigd, opnieuw gevuld en gecontroleerd. Vervolgens kunnen ze een tweede keer gebruikt worden. Hun compatibiliteit is altijd gegarandeerd. Inktpatronen die niet herbruikbaar zijn, worden gerecycleerd en gebruikt voor de productie van nieuwe producten, zoals bureau-accessoires of wasknijpers.

Wanneer een bedrijf Green IT integreert in zijn mvo-beleid profiteert het niet alleen van ecologische en economische voordelen. Ook het engagement van zijn medewerkers verhoogt en het imago voor partners en klanten verbetert.

Related tags :


Voorgaand