Voorgaand

Cyberbeveiliging is voor zowel kleine als grote organisaties een grote uitdaging. De aanvallen zijn sinds de coronacrisis nog frequenter en heviger geworden. De slachtoffers worden geconfronteerd met allerlei ernstige gevolgen. Door de technologische ontwikkelingen zijn organisaties kwetsbaarder. De aanvallen evolueren immers, terwijl de gebruikte tools enkel beschermen tegen risico’s die al langer bestaan.  

Een aanval kan zich op veel doelwitten richten en die zijn moeilijk in te schatten. Cyberbeveiliging is immers een complex thema dat u met de juiste tools moet afbakenen om een duidelijke reikwijdte te bepalen. Kaspersky, expert in IT-beveiliging, omschrijft cyberbeveiliging als het beschermen van computers, servers, mobiele apparaten, netwerken en elektronische systemen tegen schadelijke aanvallen. In die zin is de term van toepassing op een ruime waaier aan situaties. Organisaties weten vaak niet waar te beginnen.  

SPIE Belgium ICS heeft in het kader van de vele te beveiligen aspecten een oplossing ontwikkeld om een specifiek domein gevoelig voor aanvallen te analyseren en te beschermen: de Cyber Security Roadmap.  

Cyber Security Roadmap: evalueer uw omgeving 

De Cyber Security Roadmap is een audit van de beveiligingsomgeving van uw publieke, hybride en privécloud.  Door te focussen op het geheel verzamelt SPIE Belgium ICS informatie uit uw volledige infrastructuur om te achterhalen waar de zwakke punten zitten: computers, servers, Office 365, SharePoint, Intune, Azure Active Directory en lokale en andere diensten.  

De gegevens worden grondig geanalyseerd om de beveiligingssituatie van uw organisatie te bepalen. U moet dus uw beveiligingsgraad bepalen: de mate waarin risico’s reactief of proactief worden aangepakt dankzij een allesomvattende analyse op basis van verschillende bronnen.  

les differents niveaux en Cybersecurité

Beschrijving van de beveiligingsgraad:  

  • Basic: door een ontbrekende beveiligingsstrategie en een gebrek aan geschikte tools, heeft een aanval ernstige gevolgen 
  • Standardized: de ingezette tools blijven bescheiden, dus een aanval heeft nog aanzienlijke gevolgen  
  • Rationalized: de beveiliging gebeurt volgens een holistische aanpak, dus de gevolgen van een aanval blijven gematigd  
  • Dynamic: de beveiligingsstrategie is optimaal, dus een aanval heeft slechts geringe gevolgen  

Zoals hierboven beschreven, krijgt u aan de hand van de analyse van de beveiligingsgraad een beeld van de huidige situatie en van de mate waarin vooruitgang nodig is om uw organisatie doeltreffend te beschermen. 

Op basis van de vastgestelde elementen werken onze ingenieurs een actieplan uit om de zwakke punten in de beveiliging weg te werken conform de striktste beveiligingsnormen. De analyse kan bijvoorbeeld aan het licht brengen dat de besturingssystemen te sterk versnipperd zijn, dat er te veel systeembeheerders zijn, enz. Het actieplan moet leiden tot een concreet en nauwkeurig stappenplan met de te ondernemen acties. Dit is opgedeeld in 3 fasen:  

Phases en cybersécurité

Fase 1: Maatregelen om zwakke punten snel en doeltreffend te verhelpen in de eerste lijn. Ze verminderen het risico op directe aanvallen en kunnen op zeer korte termijn worden uitgerold.  

Fase 2: Invoering van een algemeen beveiligingsbeleid op middellange termijn voor uw organisatie, met nieuwe draaiboeken en meer governance. Onze ingenieurs implementeren ook geavanceerde oplossingen en werken beste praktijken uit.  

Fase 3: Uitwerking van een beleid op lange termijn om de beveiligingssituatie te laten evolueren en uw organisatie proactief te laten inspelen op risico’s.  

Meet uw vooruitgang

Na de analyse van uw omgeving en de uitrol van corrigerende maatregelen is het belangrijk om de vorderingen van uw organisatie te meten. Het is immers een must om de vooruitgang of eventuele achteruitgang van uw beveiligingssituatie te kennen. Zoals in de inleiding is gezegd, blijven risico’s steeds evolueren en blijft een bestaande beveiligingssituatie dus nooit met zekerheid duren. Daarom doet u best twee analyses per jaar om uw beveiliging goed te beheren.  

les bonnes métrises en cybersecurité

Onze analytische tool houdt de gegevens van de vorige analyses bij om de resultaten te kunnen vergelijken. Dat geeft een duidelijk beeld van de evolutie van uw beveiligingssituatie op termijn. Onze ingenieurs geven aan waar vooruitgang wordt geboekt en waar meer inspanningen nodig zijn.  

Beveiliging is geen doel op zich  

Cyberbeveiliging is uiterst complex en vereist een permanente evolutie. Elke dag duiken nieuwe aanvallen op en cybercriminelen worden steeds creatiever. U moet de beveiligingssituatie op peil worden houden met aangepaste tools, de juiste strategie en door een sensibilisering van de gebruikers om u voldoende te wapenen tegen de risico’s. Met de Cyber Security Roadmap kunt u die drie pijlers versterken om uw organisatie beter te beschermen. Cyberbeveiliging is een reis zonder eindbestemming, want er zullen altijd risico’s blijven bestaan, ongeacht de sector en de omvang van uw organisatie.  

SPIE Belgium ICS begeleidt u  

Verbeter nu uw beveiliging met onze Cyber Security Roadmap oplossing. Onze teams van gecertificeerde ingenieurs begeleiden u om uw zwakke punten te analyseren en weg te werken door een solide beveiligingsbeleid uit te werken dat voorziet in uw behoeften op korte, middellange en lange termijn. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.  


Voorgaand